Podziel się z Innymi

Duchowe ZNACZENIA — Słowniczek Pojęć


Duchowość to Ewolucja i poszerzanie Wiedzy,
na temat Ciemnej i Jasnej strony, Twojej Natury / Jaźni.
Tą Wiedze zyskujesz dzięki wzajemnej relacji z Ludźmi,
którzy są Twoim Wiecznym Lustrem lub Kopią Ciebie.
W przypadku Negatywnych relacji, to Lustro pokazuje to,
czego jeszcze o Sobie nie wiesz i co powinieneś
w Sobie zmienić lub zaakceptować aby podnieść Świadomość Życia.


Jesteś Bogiem - Alfą i Omegą - Twoje Wieczne Nieskończone Życie Miłość Emocje Myśli Słowa Czyny Ewolucja


Pojęcia takie jak
Aura, Astral, Kar(m)a, Myślo-kształty, Czakry, Meridiany, Cienie,
Demony, Piekło, Dusze / Duchy, Istoty bezcielesne,
Czarna Magia – Klątwy, Samobójstwo, Złorzeczenia, Zaklęcia czy Uroki,
pachną zabobonami i średniowieczem?
To naprawdę istnieje i przysparza Ludziom wiele problemów.Astral


Najbliższy Światu Fizycznemu jest Astral. Wymiar niefizyczny. To projekcja Uświadomionych treści Psychicznych (Ego - Wirusów Umysłu) oraz nie Uświadomionych i nieakceptowanych treści Psychicznych (Cień — Podświadomość). To manifestacja naszych wewnętrznych wzorców. Zawartość, Stworzona została przez zbiorową Świadomość Stworzenia. W tym wymiarze kreują się Sny (nie mylić ze Świadomymi Projekcjami ze Świata Eteru - LD), Myśli — Myślokształty — obciążone Emocjami (Traumy, Cierpienia, Złości, Bóle, Lęki, Żądze), Wizje, Wspomnienia, Cele, Wzorce, Archetypy – Przekonania, Wyobraźnia o Świecie..., Doświadczenia, Zachowania, Odczucia. .

Koszmarne Sny a niekiedy psychodeliczne, dynamiczne i brutalne Żywe Obrazy z Mądrością przeżytych wcieleń, to nic innego jak uwalnianie starych wzorców i obrazów zapisanych w Energii i niskich Wibracjach. Jeśli tego Doświadczasz, możesz się tylko z tego cieszyć, ponieważ procesy uwalniania odbywają się też na jawie, poprzez Fizyczne i namacalne Doświadczenia.

Eksterioryzacja. Świadoma lub Nieświadoma Astralna podróż - OOBE - Ciało Fizyczne połączone z Ciałem Astralnym
Z tego Swata także płyną Przekazy Channeling–owe i Projekcje OOBE (które kończą się utratą Podświadomości, zdolną zakłócić procesy Świadome, które i tak kiedyś się przebudzą) Posłuchaj Sam/a — opowiastek o "Bogu..." — Najsłynniejszego OBEnauty w Polsce, coraz bardziej zagubionego, choć On tego nie dostrzega jeszcze, że krąży po Boga pół Cieniu / pół Prawdzie. Wiedza przekazywana przez Obbenautów jest na pewno krokiem w Duchowieństwie i namiastką informacji o tym Świecie wibracyjnym, który jak inne Wyższe Eteryczne Światy, nie mają początku i końca.

Nie można jednak tego co widzą, przepisywać do całokształtu Astralnego Świata bo obrazy, zjawiska, oceny i odczucia zawarte w wyjściach są indywidualnym zbiorem odzwierciedleń Ich własnych Doświadczeń i uzewnętrznionych zapisów w Ciele, pod adekwatny poziom Świadomości, Mentalności i Emocjonalności oraz jakości wyostrzenia Zmysłów.

W Świecie Astralnym (podobnie jak w Świecie Fizycznym) — często Sił zwodzących, kuszących i manipulujących — który manifestuje wewnętrzne wzorce, można spotkać wszystko. Wszystko, co kiedykolwiek Osoba wcześniej wymyśliła i jest zawarte w Ludzkiej zbiorowej Podświadomości — wiele Bytów — Istot bezcielesnych, oddziaływających na Świat Fizyczny, nie tylko Błąkające Dusze zmarłych Osób, a też bardziej czy też mniej rozwinięte uwięzione (Upadłe) Dusze, takie jak Samozwańcy — Demony, Wampiry, Bóstwa, Boginie i Archonci — Demoniczne Gady, Reptilianie, Drakony, Jaszczury, Asurowie, Upiory, Kapturowcy, Larwy itd. itd. Wygląd Istot, zależna jest od formy (Ciała), jaką nakłada nasza Świadomość. Zależnie od Rzeczywistości Umysłu — Wielopoziomowego i Wielowymiarowego — Wibracji i Gęstości.


Egregor - Byt bez Duszy
Istnienie Istot Astralnych, jest uzależnione od Umysłów Ludzi, które są dla nich przestrzenią bytową, dlatego dążą do nawiązania relacji i kontaktu z Człowiekiem, aby móc podłączyć się pod Czakramy i ściągać z nich Energię Psychiczną i Emocjonalną — np. Egregory określonej Społeczności, rujnujące Indywidualność, narzucające sposób Myślenia i Życia, dla Ludzi nie potrafiących Samodzielnie Myśleć.

Istoty te, lubią udawać Męczennika, aby Manipulować i uznawać ich za Boga, Kusząc i "Zbawiając" Ludzi poprzez Więzi Astralne — podłączanie ich do własnego Biopola. Po wyrażeniu Swojej Woli, mogą naznaczać Swoich Adeptów Pieczęciami / Znakami / Cyrografami na Ciele Astralnym... i wzorce „masochistyczne” np. wywołujące stygmaty, karmiąc Pychą oraz Ego i wmawiając, nadane przez Boga wywyższenie, że jest się ponownym wcieleniem np. Jezusa Chrystusa lub Jego Uczniem, czy też Buddy (zależnie od kultury religijnej). Wielu mamy już takich Osób na Świecie, nawet i w Polsce. 😉

Walka z Bytami, Nienawiść, lęk, obsesja na ich punkcie powoduje zwiększoną podatność na ich działanie w Snach i... w Mentalu. W najgorszym przypadku, kończy się opętaniem lub wpadając w sidła używek, doprowadzając do autodestrukcji Ciał. Jednak Osoba ma także zdolność do ich transformacji. Tylko przy nieprzepracowanej Podświadomości i jej toksycznymi wzorcami (Kodami / Programami) mogą się uzewnętrzniać demonicznie, agresywnie i wrogo. Poza Świadomością Osoby, mają smutną alternatywę. Mianowicie uśpienie, próżniową nicość, przypominającą coś w rodzaju uwięzienia w najgłębszym mroku Podświadomości Strachu – Dusze w piekle, nie mogący się wyrazić inaczej niż poprzez złość, krzyk, zniewolenie, zniszczenie i cierpienie. Tylko Spełniona na każdym Gruncie, Świadoma, samodzielnie Myśląca, Przebudzona i Oświecona Osoba Żyjąca w Harmonii z Duchem i Materią, potrafi całkowicie oderwać się od — siatek Astralnych – Zbiorowych Systemów i Wspólnot.


Aura / Dusza / Jaźń — Istota Żywa


Ciało Umysł  Duch. Osobowość - Podświadomość  Niższe Ja. Świadomość Średnie Ja. Nadświadomość Wyższe Ja
Najpierw napisze, z czego składa się Twoja Cała Istota i wszystko, co widzisz i nie widzisz wokół siebie.
Jesteś Bytem trójdzielnym, złożonym z Ciała, Umysłu i Ducha. Elementami Psychiki / Osobowości, jest Podświadomość — Niższe Ja, Świadomość — Średnie Ja. Nadświadomość — Wyższe Ja.

Podświadomość to część, będąca na najniższym szczeblu Intelektualnym (odpowiada za dolne Czakry, połączone z Jądrem Ziemi). Odbiera Świat zewnętrzny, poprzez Narządy pięciu Zmysłów, przekazując Świadomości (Centrum Serca połączone z niższymi i wyższymi Czakrami) do analizy, dedukcji i postrzegania. Podświadomość jest też bankiem pamięci wszystkich naszych nabytych — a także wy­par­tych lub ukry­tych na po­zio­mie Nieświa­do­mym — Myśli, Emo­cji, Doświadczeń, Zdarzeń, wzorców postępo­wa­nia w obszarze Naszej Jaźni. Ma Men­tal­ność Dziec­ka od­czu­wającego wstyd lub lęk przed nieznanym, które potrzebuje uwagi i opieki. Podświadomość, to taki Opowieściowy "Niewierny Tomasz", który uwierzy Sercu / Duszy Swojej będącej w Miłości, dopiero wtedy jak Osobiście dotknie i zobaczy Coś lub Kogoś na własne Oczy Fizyczne. Podświadomość wykonuje wszystkie polecenia Świadomości, jest z Nią scalona i pod Jej kontrolą. Świadomość zajmuje się logicznym Myśleniem, Czuwaniem i Działaniem wyciągając wnioski. W przypadkach koniecznych i cudotwórczych, Świadomość, korzysta z pomocy — wewnętrznej Mocy — Nadświadomości, w połączeniu z Podświadomością. Nadświadomość to Kanał znajdujący się ponad Naszą Istotą w połączeniu z Czakrą Korony i z Bogiem (Centrum Miłości Wszechświata). Po­sia­da naj­wyższy po­ziom Wi­bra­cji i Energii. Jest Energią kre­atywną, twórczą z naj­wyższą zdolnością poj­mo­wa­nia. To sfera Duchowa, leżąca ponad logiczną, werbalną, rozumową, i racjonalną Świadomością, przekraczającą sferę Egotyczną Osobowości. Poczucie wewnętrznej Harmonii, Spełnianie się i Szczęście Istoty oraz Jej Rozwój i Zdrowie, wyłącznie zależy od zintegrowania w Psychice tych 3 części.

Połączenie z Wszechświatem — Wniebowstąpienie
Rozdrabniając Istotę, na części pierwsze. W każdym niezliczonym Atomie, Nukleolusie, Protonie, Neutronie i innych elementarnych cząstkach Materii, w tym Komórkach Ciała znajduje się Umysł, co w Istocie jest Energią (Iskrą Bożą a dalej Ogniem). Energią jest Myśl.
Biochemiczny Mechanizm znajdujący się w Ciele (Najbardziej skomplikowany, lecz nie jedyny) to Mózg. Mózg, za pomocą którego Ciało przetwarza, Energie Myśli i Emocji na Fizyczne impulsy w Słowie i Czynie. Jak Mózg tak i całe Ciało jest przetwornikiem.

Lewa półkula Mózgu, odpowiada za ruchy prawej części Ciała. Prawa półkula Mózgu, zaś za ruchy lewej części Ciała. Lewa półkula, lepiej reaguje na wzrok i słuch. Prawa, na ruch i działanie. Lewa półkula, odpowiedzialna jest za werbalne bodźce, Fakty oraz czyste szczegółowe racjonalne i logicznie Myślenie, rozbijając wszystko na czynniki pierwsze. Prawa półkula Mózgu, odpowiedzialna jest za — aspekty naszego Istnienia (Po­zy­tyw­ne, jak i Ne­ga­tyw­ne) — Wyobraźnie, Wizualizacje, Skojarzenia, Wzorce, odczuwanie Rzeczywistości, Namiętności, Emocje, Popędy, Kreatywność, i Intuicje.

Bóg i Natura Reinkarnacja Ewolucja — Duch Materia — Wszechświat
W każdej Komórce (i większych częściach Ciała) znajdują się maleńkie przetworniki, inaczej Meridiany połączone z Czakrami. Na przykład Komórki Krwi (Woda) — posiadają swoją własną Inteligencje. Dusza lub inaczej Aura albo Jaźń jest zasobnikiem dla Ciała — Gruntu. Jest wszędzie — w Tobie i wokół Ciebie, utrzymuje Twoją Istotę w całości, jak Powietrze w Tobie i wokół Ciebie. Między Komórkami w 99% znajduje się pusta Przestrzeń. Dusza Jest w tej pustej Przestrzeni. Dusza mieści w sobie Ciało Fizyczne i Wyższe Ciała. Dusza Boga zawiera w sobie nieskończony Wszechświat i utrzymuje Boga w całości.

Wychodzenie Energii z Ciała poprzez Czakrę Sakralną
Dusza jest nieustanną Energią Życia, która istnieje wewnątrz i wokół wszystkich Fizycznych przedmiotów. Życie to Wibracja. Życie i Miłość to Bóg, poruszający się poprzez Fale. Dusza nie ma początku ani końca, nawet ta tzw. Demoniczna. Wszyscy Jesteśmy połączeni w Jednym Duchu, w różnych stopniach zagęszczenia i stopniach prędkości Wibracji, przybierając liczne indywidualne Postacie i Osobowości. Dlatego nie ma dwóch takich samych Ludzi, Kamieni, Kropli Wody, płatków Śniegu, itd. jak sam niepowtarzalny i zmienny Wszechświat, który Ewoluuje. Tam, gdzie Wibruje Twoja Twórcza Myśl..., tam pozostawiona część Siebie samego, na Wieczność.

Ciała Auryczne Subtelne Duchowe - Fizyczne Astralne Emocjonalne Eteryczne Duchowe
Aura to Otoczka Energetyczna wokół Ciał Żywych, która jest ich ochroną. W niej umiejscowione są Ciała Auryczne / Subtelne — Fizyczne, Astralne, Emocjonalne, Eteryczne, Mentalno — Spirytualne / Duchowe). Zwana również Emanacją, Biopolem lub Aureolą.


diament-światło-w-ciemności
Aura ma kilka warstw, przybiera rozmaite formy, emanuje różnobarwnymi promieniami jak Diament. Każda warstwa odpowiada innej sferze Życia. Pozytywne Myśli i Emocje, wywołują w Aurze Wibrujące promieniejące, wspaniałe Świetliste barwy, zaś Negatywne stłumione Myśli i Emocje (Stany), odpychające — czarne, ciemne, brudne, matowe.
Błysk/i w Oczach wiele nam powiedzą o drugiej Istocie. Im więcej czystego klarownego Światła, tym więcej nagromadzonej Energii w Istocie. "Zamglone" Oczy to uwidocznione zabrudzenia, bez względu na wiek Fizyczny Ciała.


Aura - przykłady zaburzeń
Z kolorów Aury, Jasnowidz może wyczytać przede wszystkich cechy charakteru, tryb Życia, Myśli, Emocje, stan Energetyczny Istoty — Ducha i Materii — Duszy, Umysłu i Ciała, poprzednie Życia Duszy, Jej Teraźniejszość, PrzysZŁOść, pochodzenie Duchowe i choroby przesZŁE i przysZŁE, itd.

Szerokość / Średnica Aury jest zależna od stopnia Świadomości. Istoty o niskiej Świadomości mają Aurę kilkucentymetrową, do kilkudziesięciu metrów. Zaś Istoty o wyższej Świadomości od kilkudziesięciu kilometrów. Samoistnie zmniejsza i powiększa się, w zależności ile w Ciałach jest Światła, i czy Istota jest scalona w Jedność.


Cień

Psychiczne treści nie Uświadomione przez Ego (Wirusy Umysłu) a schowane głęboko w Podświadomość. Wynikające z wpływów toksycznych wzorców ukształtowanych przez niewybaczone traumy, odrzucenie, przemoc Emocjonalną, Psychiczną lub Fizyczną i brak Uczuć oraz Emocji. Niechciane Prawdy o Sobie, tłumione przez Ego, które wcześniej czy później ujawnią się w pełni w tym lub następnym Życiu. Cień ma wpływ na Nasze cele, reakcje, potrzeby, charakter i stosunek do Bliźnich. Zachowanie zależne jest od Ewolucji — Rozwoju Duchowego — Wartości i Moralności.


Czakra Czakry Czakramy
Cień charakteryzuje się tym, że podszywa się pod sytuacje i nieakceptowane Osoby, zmuszając do dojrzalszej postawy, radykalnej zmiany, przemiany i akceptującej tzw „Zło / Wady”. Przykład: Jeśli nie znosimy homoseksualistów, gwałcicieli, pedofilów lub złodziei, okaże się, że moglibyśmy Nimi Sami być — w tym lub "poprzednim" Żywocie — i w Nas Samych mieszka Złodziej. Kat <—> Ofiara. Dawca <—> Biorca.

Bądź Świadomy/a, że na pewnym poziomie większość Osób kradnie. Niekoniecznie musi to być Materia — np. banknot, ale np. czyjś Pomysł, Czas, Uwagę, Emocje oraz Energie. To jest prawidłowe odczytanie Duchowe Cienia, od którego żadna Istota nie jest wolna. Jest jednak kręgiem, którego można odmienić i zamknąć idąc dalej, rozświetlając Osobowość.

Gdy np. bardzo Ego (Wirus) nie chce spotkać Swojego Cienia / Wroga / Demona, jak na złość, cały czas go będzie spotykać w różnych sytuacjach i miejscach. Gdy np. Ego bardzo chce się związać, to na przekór, Miłość okaże się Egoistyczna, Toksyczna lub Tyranistyczna. Ego wtedy czuje się zmartwione, bezbronne i osaczone, zaczyna mieć lęki i obsesję w stosunku do tych treści i obrazów, z którymi zaczyna walczyć. Walcząc tak na prawdę z samym Sobą, jak z lustrzanym Odbiciem lub inaczej, ze Swoją własną Maską, nie zrozumianą jeszcze przez Rozum.


ciemność i jasność w Sercu
Istota w stanie Dualizmu / Dychotomii, (grzeszności i świętości) od zarania dziejów wikła się w niekończącą i Fanatyczną walkę Światła z wypartym Cieniem / Ciemnością / Demonem, w wymiarze Duchowym a potem Fizycznym w Materii (walka z Ludźmi, Światem, Naturą). Punktem Świadomej konfrontacji z Cieniem na poziomie Duchowym — aby wyjść z kręgu tych samych zdarzeń, bez ich ponownego przyciągania do Życia — jest przepracowanie, wychodzenie z Dualizmu Psychicznego i Emocjonalnego, oraz brak jego realizacji jako odwet, nie krzywdząc Siebie i Innych. Tak, jak samemu zostało się kiedyś skrzywdzonym.

Właśnie z takiej przyczyny wielu skazańców opowiada o snach lub podszeptach na jawie, które kazały im kogoś zabić, zgwałcić, molestować czy okraść. Wyzwolenie spod wpływu Cienia, jest poddanie się i Wybaczenie Sobie i Innym z Serca, Akceptacja, Spokój i Odcięcie się.
Yin-Yang-światło-ciemność-bezwarunkowa-Miłość-Harmonia
Jezus powiedział: „To Nasze Negatywne odbicie wewnętrznych Wzorców, Myśli oraz Emocji, które można Miłością przetransformować by wydobyć Twórczy potencjał. Nienawiść to zwycięstwo „Wroga”. Wybaczenie i Akceptacja, to Prawdziwe rozbrojenie oraz zrozumienie Cienia i Demona, który stanie się Przyjacielem. Poprzez pozbycie się oporów, złości, strachu i toksyczności. Jednocześnie, przeżywanie w Swoim wnętrzu Apokalipsy (Przebudzenie — Nowy Psychiczny, Mentalny i Emocjonalny początek) zyskuje się szerszą Perspektywę, Kontrolę, Spokój oraz Harmonie.
Odkrywamy Swoje wewnętrzne Światło, Prawdziwe powołanie (Pasje) i je Realizujemy.
Wyzwoleniem ze zniewolenia — przez Cienie, Egregory i Demony — to przywrócenie czystego połączenia — z Materią oraz Bogiem Bogów / z Centrum Wszechświata / Duchem — Miłością i Prawdą.


Nie-bój-się-Cieni--Oscar-Wilde


Czakry - Czakramy / Cakra


Czakra Czakry Czakramy
To 7 Serc podporządkowane Jednemu Sercu. Ośrodki Energetyczne w Ciele lub Elektrownie (jak Meridiany) — niemające charakteru Fizycznego — które zasilają i regulują przepływ Energii w Nas, które są jednocześnie odbiornikami, przetwornikami i przekaźnikami Energii. Usytuowane wzdłuż kręgosłupa od jego podstawy do czubka głowy, łącząc się z Meridianami. Emanujące każdy własną Barwą, obracające się jak Świetliste brylantowe koła. Im szybciej wirują, tym więcej Energii mogą przekazać i pobrać.

Mogą być zablokowane, poblokowane lub prawidłowe funkcjonujące. Zablokowania a także przeładowania i ograniczenia w manifestowaniu się oraz w pobieraniu Energii Życiowej, powodują zaburzenia / dysharmonię w Odczuwaniu, Myśleniu i Działaniu oraz w pracy całego Organizmu. Objawia się, brakiem Energii oraz zachwianiem równowagi Psychicznej, Emocjonalnej, Fizycznej i Duchowej – m.in. Lękiem, obsesją, smutkiem, niepewnością, samotnością, złym samopoczuciem lub chorobą. Zimne ręce i zimne Stopy, to wskazówka, że nie ma prawidłowego przepływu Energii w Krwi. Ważne jest harmonizowanie Czakr, co pozwala zachować Równowagę, wewnętrzny Spokój oraz Zdrowie.1) CZAKRA PODSTAWY / Korzenia
Zywioly - Iskra Boza Ogien Powietrze MESKA ENERGIA - Woda Ziemia ZENSKA ENERGIA - DUCH i MATERIA - opis
Mocno stąpając po Ziemi, skuteczniej realizujemy Swoje wizje, marzenia i pragnienia oraz z większą ufnością i spokojem patrzymy na Świat. Jeżeli Czakra korzenia jest w Harmonii, mamy dobry kontakt z Matką Naturą i ze swoim Ciałem. Zapewniając nam, dobry kontakt z Energią Ziemi, a więc Energią Żeńską, która odżywia nasze Ciało i Ducha. To inaczej Komunia jedności Ducha w Ciele.

Prawidłowy przepływ Energii: Ugruntowuje w Rzeczywistości widzialnej i niewidzialnej. Pobudza nasze Moce Twórcze. Odnoszenie Materialnych sukcesów. Z łatwością zarabianie pieniędzy. Poczucie, że Życie jest dobre i Żyje się lekko. Łączność z Ziemią i Naturą. Mnóstwo Sił witalnych. Zapewniony pewny Grunt pod nogami, bezpieczeństwo, pożywienie i schronienie. Spełnianie się.

Zablokowany przepływ Energii: Odczuwanie zastoju w aspekcie Materialnym. Okoliczności do zarobienia pieniędzy nie pojawiają się. Poczucie nieuzasadnionego strachu i obawy przed Życiem lub Ludźmi. Częste chorowanie.

Żywioł: Ziemia - Kształt, Forma, Powierzchnia, Grunt.
Choroby: Otyłość, Anoreksja, jelita, kości, prostaty, krwi, nadciśnienie, niskie ciśnienie.
Wyzwanie: Obcowanie z Naturą. Stawienie czoła wszelkim Materialnym / Fizycznym problemom i troskom.
Demon / Ciemność Umysłowa: Strach.
Uzależnienia: Hazard, pracoholizm, przymus kupowania i wydawania pieniędzy, ryzykowne sporty, adrenalina.


2) CZAKRA SAKRALNA / Krzyżowa
Centrum Energetyczne — które odpowiada za narządy kreacji nowego Życia i za płodność — związane z Tworzeniem i Rodzeniem nowego Życia / Idei w Materii. Odpowiedzialna przede wszystkim za Energie seksualną i siły twórcze. To źródło Emocji związanych ze zmysłowością i przyjemnością. Odpowiada za związki i wzajemne relacje z — Materią — Ludźmi, Światem i Naturą. Dotyczy też związków z płcią przeciwną. Dzięki niej przejawiamy Życzliwość i Szacunek dla drugiej Osoby. Czujemy zaufanie do Ludzi i otaczającego Świata. Jest to przepływ Energii, rzeczy i postrzeganych zdarzeń. Otwartość na swobodne płynięcie z Rzeczywistością w tu i teraz. Pozwala rzeczom przychodzić i co ważniejsze odchodzić.

Prawidłowy przepływ Energii:
Udane Życie materialne i seksualne. Stosunki z płcią przeciwną sprawiają mnóstwo radości. Twórczość i kreatywność. Odczuwanie przyjemności z Doświadczania Życia. Poczucie atrakcyjności. Jest to powiązane z wszelkimi płynnymi substancjami w organizmie. Woda to życie.

Zablokowany przepływ Energii: Brak przyjemności w Życiu seksualnym i materialnym. Brak pewności lub zainteresowania płcią przeciwną. Odczuwanie życia jako monotonne i bez polotu. Brak pasji oraz kreatywności. Potępianie i Moralizowanie Innych.

Żywioł: Woda.
Choroby: weneryczne, narządów płciowych, krwi i układu limfatycznego, suchość skóry, zaburzenia seksualne, impotencja.
Wyzwanie: Rezygnacja z chęci dominacji.
Uzależnienia: Fetyszyzm, dewiacja seksualna, heroina, alkohol.
Demon / Ciemność Umysłowa: Poczucie Winy.


3) CZAKRA SPLOTU SŁONECZNEGO

Aura kobiety z problemami związanymi z dysfunkcją dolnych czakramów
Ta czakra jest źródłem wewnętrznego Światła Istoty. Pobiera ona Energię od Słońca i rozprowadza po całym Ciele ożywiając i Energetyzując je. Energia tej Czakry daje motywację, chęć do Życia i chęć do tworzenia. Dzięki temu Istota może być niezależna od Innych, mieć własne zdanie i być pewną Swego. Dzięki tej Energii możemy się wyrażać, określać i działać w świecie. Mamy wolną wolę i siłę by z niej korzystać. Na tym poziomie pojawia się rozeznanie – co jest dla Nas ważne, a co mniej.
Dzięki temu możemy wybierać tak, aby dążyć do spełnienia. To miejsce gdzie mieści się Osobowość Istoty — Podświadomość oraz Wirusy Umysłu (Ego). Tu znajdują się wyobrażenia i przekonania dotyczące Siebie i Świata. Pozwala nam mieć własne zdanie i umożliwia wolność wyboru. To tu następuje indywidualizacja Ego (poczucie własnego „Ja”) i różne wzorce i wyobrażenia o Sobie i Świecie. Czakra ta określa również Emocje. Są one jednak warunkowe i zależne od czynników zewnętrznych. Wszystkie antypatie i sympatie oraz upodobania, są powiązane z tą właśnie czakrą.

Prawidłowy przepływ Energii:
Spontaniczność i zadowolenie z Życia. Mnóstwo wewnętrznej siły woli. Uczucia są harmonijne. Odczuwanie radości i pasji do Życia. Poczucie godności i wartości Doświadczania wspaniałych rzeczy.

Zablokowany przepływ Energii: Niska samoocena i ciągła potrzeba dowartościowywania się. Egoizm. Skłonność do nałogów. Zbyt dużo Ofiarujemy z Siebie, nie dostając tego w zamian lub Pobieramy od Innych, nie dając nic w zamian. Świat jest pełen przeszkód. Przeszkadzają nam opinie Innych. Odczuwanie braku równowagi Emocjonalnej. Brak Harmonii i równowagi w Życiu. Poczucie niespełnienia się.

Żywioł: Ogień.
Choroby: przewodu pokarmowego, cukrzyca, nadkwasota, kolki, żółtaczka, kamienie w woreczku żółciowym.
Wyzwanie: Zrównoważone działanie – Dojrzałość Osobowości. Sprawiedliwe Działania.
Uzależnienia: Kofeina, kokaina, amfetamina.
Demon / Ciemność Umysłowa: Żenada.4) CZAKRA SERCA


Ciała-Czakry-Meridiany
To Pomost między tym co Ziemskie i tym co Duchowe. Odpowiedzialna za uczucia wyższe takie jak Miłość (Agape), Radość, Ufność.. Nie ma w niej miejsca na Negatywne Emocje. Poprzez tą czakrę przepływają uczucia Zachwytu i Pozytywnego wzruszenia (np. pięknem Istot, krajobrazu, sztuki, muzyki ..). Jednoczy Innych poprzez Stan Miłości, Akceptacji i Serdeczności. Jest to miękka, pełna Ciepła Energia Żeńska, kojarzona też z Macierzyństwem / Życiem.

Ludzie z rozwiniętą Czakrą są bardzo łagodni i serdeczni. Działają z intencją nie krzywdzenia. Czują, że Pozytywne uczucia są dobre, dają więc je Innym. Jest to spojrzenie przez pryzmat Miłości.

Prawidłowy przepływ Energii: Otwartość na Miłość i emanowanie wszechobecną, wszechpotężną, Bezgraniczną Miłością. Poczucie Miłości do — Ducha i Materii — Siebie, Ludzi, Zwierząt, Świata i Natury.. Wrażliwość na piękno otaczającego Świata. Szczerość i ciepło.

Zablokowany przepływ Energii: Przekonanie, iż nie zasługuje się na Miłość. Brak odczuwania i odwzajemniania Miłości. Ciągłe wahania Emocjonalne. Niewybaczanie. Nienawiść. Trzymanie urazów i żalów w Sercu. Dysharmonia powoduje uzależnieniem się od Ludzi lub wręcz przeciwnie Nienawiścią do Nich. Może dać kamienne Serce lub nadmierną Akceptację, prowadzącą do ranienia Siebie w ramach błędnie pojętej Miłości. Ofiara <-> Kat. Może prowadzić do silnego skupienia się na Sobie lub do przymusu Uszczęśliwiania wszystkich na siłę. Postępowanie takie, można bardzo odczuć w Życiu codziennym i we własnym Rozwoju Duchowym, Materialnym i Społecznym.

Żywioł: Powietrze.
Choroby: Autoimmunologiczne, układu Sercowo-naczyniowego — klatki piersiowej, Serca i Płuc (Astma), większość Raków, Alergie, bóle pleców.
Wyzwanie: Kochać Miłością bezgraniczną. Nauczyć się Wybaczać i Współczuć.
Uzależnienia: Cukier, Opiaty — m.in. morfina, opium, heroina.
Demon / Ciemność Umysłowa: Zachłanność.5) CZAKRA GARDŁA

odczuwanie-stresu-w-kręgosłupie
Siedziba niższego, czyli praktycznego, Umysłu oraz jest wyższym ośrodkiem tworzenia. Poprzez tę czakrę komunikujemy się, wyrażamy siebie. Rozwinięta Czakra gardła daje zdolność samorefleksji i zrozumienia, że wszystkie rzeczy i zdarzenia niosą jakąś wieść.

Prawidłowy przepływ Energii: Łatwość komunikacji się z Innymi. Otwartość w wyrażaniu Siebie. Pewność Siebie. Prawdziwość Siebie. Szanowanie zdania Swojego i Innych Ludzi.

Zablokowany przepływ Energii: Problem z wyrażaniem Swoich Myśli i Uczuć. Problem z mówieniem o Swoich potrzebach i oczekiwaniach. Strach przed opinią Innych Ludzi o Sobie. Brak satysfakcji z wykonywanych zadań.

Żywioł: Przestrzeń / Eter.
Choroby: Gardła, uszu, karku, zębów, zapalenie nerwów twarzy.
Wyzwanie: Zrozumieć, że Nasza siła powinna realizować się nie w wywieraniu presji na Innych, ale w lepszym rozumieniu Samego Siebie i Swoich potrzeb oraz umiejętności pewnego i spokojnego komunikowania ich.
Uzależnienia: Opiaty — m.in. morfina, opium, heroina
Demon / Ciemność Umysłowa: Kłamstwo / Zatajanie


6) CZAKRA TRZECIEGO OKA
To brama wiodąca ku rzeczywistości niefizycznej i innych Światów. Jest siedzibą mądrości, intuicji i zdolności paranormalnych. Tu zachodzą procesy powstawania i przejawiania Świadomości. Pozwala postrzegać Byty innych poziomów Wibracyjnych. To nieograniczone Źródło Wiedzy. Ten ośrodek łączy się z Doświadczeniem głęboko wyostrzonemu postrzegania, a lekcje z nim związane obejmują pokonanie lęku przed poznawaniem tego, co postrzegają Twoje wyostrzone zmysły i co pozwało dopasować się do tajemnic wyjawianych w drodze Rozwoju wewnętrznego widzenia. Służy jako narzędzie otwierania Świadomo­ści na czas równoległy. Wyższy Rozwój tej czakry otwiera jasnowidzenie, widzenie Aury, zdolności Parapsychiczne. Wiedza płynie intuicyjnie, duże zdolności intelektualne, Myślenie abstrakcyjne. Otrzymujemy tutaj zdolność manifestacji sięgającą materializacji i dematerializacji Materii.

Prawidłowy przepływ Energii: Zdolności Parapsychiczne — Dar jasnoWidzenia, jasnoWiedzenia, jasnoSłyszenia, jasnoCzucia i telepatii. Doskonale rozbudzona Intuicja. Częste doznanie natchnień i inspiracji. Rozwinięta Wyobraźnia. Rozumienie Swojej drogi Życiowej. Snucie refleksji na temat Siebie oraz Życia.

Zablokowany przepływ Energii: Odrzucanie prawd Duchowych. Dopuszczanie do Siebie, tylko tego, co można sprawdzić i udowodnić metodami naukowymi. Życie skupia się wyłącznie na zaspokajaniu potrzeb Materialnych, a nie Rozwoju Duchowego i zaspakajaniu własnych Pragnień. Niedojrzałość lub Przerost Ego. Brak zainteresowań i asertywności. Wewnętrzny lęk. Presje na innych i na Siebie. Narzucanie zdania innym. Ograniczenie fantazji i wyobraźni. Duma. Manipulacja. Pustka Duchowa. Brak inspiracji i polotu.

Żywioł: Umysł, wzrok.
Choroby: mózgu, nosa, oczu (ślepota), zatok, kości czaszki, górnych kręgów, migreny, wrażenie ucisku w skroniach.
Wyzwanie: Porzucić przekonanie o wyższości i nieosądzanie Innych.
Uzależnienia: Od Innych (Dzieci, Rodziców, Partnera, "Autorytetów"). Halucynogeny.
Demon / Ciemność Umysłowa: Iluzja.


7) CZAKRA KORONY / Ciemieniowa
To ośrodek boskiej, czyli uniwersalnej Miłości, jak również ośrodkiem realizacji Ducha, czyli Oświecenia. To punkt, przez który dostaje się do Ciała Energia Duchowa. Gdy jest wysoko rozwinięta, wokół głowy wytwarza się Aureola o najszlechetniejszym kolorze ze wszystkich Szlachetnych Metali. Przez Rozwój osiągamy poziom doskonałości Duchowej, Doświadczając ponownego połączenia ze Wszystkim i każdą rzeczą zawartą we Wszystkim. Zbalansowana wnosi spokój, doskonałą równowagę, czujemy opiekę sił wyższych. Rozwija wewnętrzną wiedzę, intuicję, daje dostęp do Kronik Akaszy. Jest bramą Kosmiczną, połączeniem z wszechnajwyższym Źródłem.

Prawidłowy przepływ Energii: Odczuwanie jedności z Wszechświatem. Poczucie, że jest się pod opieką sił wyższych. Życie przepełniają Doświadczenia Duchowe. Jest się chodzącą Miłością. Rozumienie rzeczywistości w głęboki Duchowy sposób.

Zablokowany przepływ Energii: Odczuwanie wewnętrznego rozbicia. Brak zainteresowania Rozwojem Duchowym. Brak czucia sensu Życia. Brak Pasji. Brak Wiary w Siebie i istnienie Boskich Energii, które wpływają na Świat Materialny i Duchowy. Poczucie ogromnej samotności w Fizycznym Świecie.

Żywioł: Energia Kosmiczna.
Choroby: Zaburzenia Świadomości, zaburzenia pamięci, problemy Psychologiczne, depresje, bóle głowy, zniechęcenie, osłabienie, apatia, senność, ciągłe zmęczenie, wypadające włosy. Rak Mózgu.
Wyzwanie: Umiejętność zadawania znaczących pytań: „Jaki jest Mój Cel i Sens istnienia”, „Kim Jestem”. Rozwój Duchowy przez całe Życie.
Uzależnienia: Płytka religijność, praktyki szamańskie, praktyki czarno magiczne, czarna tantra, cykliczność Rozwoju.
Demon / Ciemność Umysłowa: Przywiązanie do Materii, lub odrzucanie Jej.


Demony

Istoty demonicznie (cielesne i odcieleśnione) uwięzione w najgłębszych warstwach Materii i we własnym Umyśle, nie umiejące dojrzeć i wyjść z Otchłani / Ciemności, przekraczając destrukcyjne wzorce. Nie umiejące np. Wyjść z nienawiści do Cielesności, którą traktują jak więzienie, próbując ją zniszczyć. Charakterystyczną cechą dla ciemnych i brutalnych sił, jest nieustanne dążenie do zniszczenia Istoty i Jej prowokowania pod kątem Psychicznym, Emocjonalnym, Fizycznym i Duchowym. Wyrafinowane akty agresji i próby zniszczeń widzimy w naturze, dokonujące się poprzez Ludzi, którzy w Swojej Aurze mają podpięcia, mechanicznie odreagowując Agresję na Sobie i Innych.


ciemnosc-swiatlo-cien-demon-aniol
Czym są te Demony? Reprezentacja Cienia / Ciemności („Wrogości”). Oblicza którego odrzuca się, potępia i nie akceptuje u Siebie i Innych. Wyparty potencjał Duchowy, postrzegany w Negatywie przez Ego i Nieświadomość. Pokochanie własnego Cienia, który stać się może Demonem, zamienia się w potencjał Pozytywny („Przyjaciel”) bo znienawidzenie i odrzucenie – stanie się najgorszym Niszczycielem / Kusicielem / Wrogiem.

Uwolnienie od Demona, to wybaczenie i porzucenie iluzorycznej walki – Jasnej z Ciemną stroną.


Egregor

Egregor byt astralno-emocjonalno-mentalno-myślowy
Egregor podobnie jak Myślokształt, to niezależny — astralno emocjonalno mentalny — Byt Energetyczny, który tworzy każda Ludzka zbiorowość. Egregory przypominają gigantyczne energetyczne Ameby, które znajdują się w Psychosferze. Egregor powstaje jako chmura, która posiada swoje własne Życie, z Mocą przyciągania — z odległych krańców Wszechświata jednostek — Myślących podobnie.

Ten Twór lub inaczej Byt formuje się ze wspólnych Emocji i Myśli dla jakiejś grupy Istot, którzy mają identyczne lub bardzo zbliżone do siebie Myśli, Wierzenia, Poglądy, Wyznania, Pragnienia, Potrzeby i Wyobrażenia. Mają je Plemiona, Rodziny, Stowarzyszenia, Firmy, Uczelnie, Ruchy, Partie itd. Im liczniejsza ilość Istot jest zaangażowanych w jakiś rodzaj aktywności, im bardziej Emocjonalnie i Mentalnie się w nią angażują się i im dłużej tej aktywności poświęcają się, tym potężniejszy jest Egregor, który Tworzą i zasilają własną Energią. Osoby, mające Egregora nad sobą zachowują się wedle ogólnych praw i zasad Życia.


Egregor poobny do Myślokształt
Zjawiska takie jak Fanatyzm religijny — Inkwizycja, Psychoza tłumu, wojskowa fala, to wszystko zaledwie tylko cząstkowe obrazki pokazujące czym potrafi być Negatywny Egregor, agregacja powiązanych idei w przestrzeni zawisłej nad Ludzkimi Umysłami. Pokazuje to od wewnątrz, czym są kłótnie, tarcia i wojny pomiędzy politycznymi i społecznymi ideologiami takimi jak, chociażby liberalizm, socjalizm, komunizm, anarchizm, faszyzm czy nazizm.

Pokazują to także tarcia i wojny pomiędzy systemami wierzeń religijnych ucieleśnionych jako Światowe kulty, wyznania i religie, a także walki pomiędzy postępowymi i konserwatywnymi nurtami w nauce technologii czy technice, gdzie kolejne wielkie teorie nie chcą opuścić zdobytego miejsca w Umysłach i Sercach Ludzi na rzecz prawdziwszych teorii. Egregory mają siłę, która pozwala im przetrwać tysiąclecia, a nawet odradzać się po okresach czasowego zaniku wraz z kolejnymi wcieleniami Osób, które Żywią identyczne przekonania, ze sobą ściśle powiązane. Egregory zakłócają Samodzielne Myślenie / Samostanowienie, czyli bezpośrednie połączenie z — Materią, Świadomością, Nadświadomością — Bogiem Bogów.


Karma

Pozytywna karma — to Nagroda za pozytywne działania / uczynki. Negatywna karma – to Kara za te negatwyne uczynki, które reguluje własna Świadomość (wysoka lub upadła). To tzw. Prawo Karmy, Prawo Fizyki, Prawo Natury, Prawo Kosmiczne lub Prawo Przyczyny i Skutku. „Co zasiejesz to i żąć będziesz„ — czyli co zasialiśmy wcześniej teraz zbieramy. Co dajemy, to odbieramy w różnej formie i czasie. Wypracowujemy Swój Los na zasadzie – dobrobyt lub bieda (Fatum), kalectwo lub zdrowie..., który ma związek z przeszłymi działaniami. Wszystko, co dzieje się na zewnątrz Nas, ma swój początek w Naszych Myślach, Emocjach i Wyborach. Stwarzamy w Swoim Umyśle, wewnątrz Siebie, to co zamanifestowało się na zewnątrz – Słowa, Czyny i Gesty.

Często słyszymy: „Dlaczego Boże obdarzyłeś Mnie złym losem?”; „Dlaczego wielu jest BOGAtych a Ja żyje w biedzie?”; „Dlaczego Stworzyłeś dla Mnie cierpienie?”; „Dlaczego obdarzyłeś Mnie ciężką chorobą od samego urodzenia?”; „Czym Sobie na to wszystko zasłużyłam/em”?


Jesteś Bogiem - Alfą i Omegą - Twoje Wieczne Nieskończone Życie Miłość Emocje Myśli Słowa Czyny Ewolucja
Nie Bóg (Miłość) decyduje o tym, lecz z Wolną Wolą wytwór Naszej Wyobraźni, Powołane Myśli, Decyzje, Wybory, Pragnienia i Działania (Twórcze lub Niszczycielskie) a jej granicą jest Kar(m)a. Miłość dała jedynie warunki na to, o czym pomyśleliśmy, aby móc tego Doświadczyć.

Np. Jeśli w tym Życiu prowadzimy działania na rzecz Innych, którzy uzyskują Psychiczne i Materialne zadowolenie, to prowadzi to do „dobrej Karmy” w tym lub następnym wcieleniu (inkarnacji) i otrzymujemy Materialne przyjemności. Jeśli porzucimy Dziecko, to i Nas Rodzic porzuci. Jeśli Nasze działania przynoszą ból, cierpienie Fizyczne i Psychiczne żywym Istotom — to negatywna karma powraca i odradzamy się w takim Ciele Fizycznym, Doświadczając bólu, który Sami kiedyś zadawaliśmy innym. Jeśli ofiara nam nie wybaczy, ofiara stanie się Naszym katem. Nic nie dzieje się przypadkowo. Kiedy masz Miłość w Sercu i z Serca Wybaczyłeś Sobie i Innym wszystkie przewinienia, oraz widzisz we wszystkich Istotach Boga, wtedy Karma PrzesZŁOści samoistnie rozpuszcza się.

Dla pocieszenia nie istnieje karmiczny dług. Do niczego nie Jesteśmy zobowiązani. Z własnego wyboru, osądzenia Siebie (lub wynagrodzenia) Doświadczamy Karmy, dla chęci doskonalenia się, rozwijania, ale nie stawia ona przed nami żadnych wymagań. Jesteśmy zawsze i byliśmy Istotami Wolnymi.

Jeszcze w Świecie Dusz, przed „zejściem” na Ziemie, Nasze Dusze planują rodzaj lekcji Życiowych do przerobienia i Doświadczenie oparte na karmie. Wybiera Sobie Narodowość, Ciało Fizyczne, Płeć, Rodziców, Sąsiadów – Przyjaciół i Nieprzyjaciół. Ma to też związek z zobowiązaniem karmicznym i przyjętym na to Życie planem Duszy z Innymi Duszami. Po narodzinach nie pamiętamy o tym. Proces wyborów, Doświadczeń, poszukiwań, dokonywanych przez Nas, stanowią bezcenną lekcję (Ewolucje) wyciągając wnioski z własnego i Innych postępowania.Samobójstwo

Nie przyspiesza zniknięcia Karmy. Dusza, po Śmierci Fizycznej jest zamrażana w czasie i przestrzeni, w jakiej przerwała Życie. Ma zamknięte Serce Duchowe, bez przepływu Miłości w Ciele i w Życiu, płynie w jej kierunku Żal..., obniżający jeszcze bardziej wibracje. Błądzi w ciemnościach w Nieświadomości i przeżywa w kółko ten sam koszmar, który skłonił Ją/Jego do tego czynu. Jeśli wyjdzie z ciemności / Próżni na Grunt, Inkarnuje, ale w dużo gorszych warunkach od poprzednich. Oczyszczanie tego czynu zajmie Jej/Jemu kilka wcieleń, aby ponownie wrócić do tego punktu, w którym przerwał/a Życie. Ponownie ma do rozwiązania takie same problemy i trafia do takich samych uwikłań Karmicznych. Ma skłonność do używek. Mogą występować Choroby Autoimmunologiczne lub Układu Sercowo-naczyniowego. Dlatego, aby odstąpić o takich Myśli, jak pozbawienie Swojego lub Innych Życia, najprostszym sposobem jest poszukanie Wsparcia, Terapii, Wybaczenie Ludziom i sytuacjom, i otwarcie Swojego Serca, porzucając chęć zemsty na Sobie lub Innych i niewracanie do bolesnych wspomnień.


Czarna Magia

Klątwy, Uroki i Złorzeczenia

To rodzaj bardzo silnej agresji Psychicznej. Mocne Myśli lub Słowa – które są wieczne – Negatywne Życzenia lub przekleństwa, wypowiedziane w chwili gniewu, żalu, zawiści, zazdrości lub z zemsty, działają jak Klątwa. Rzucona Klątwa, w konsekwencji doprowadza do spadku częstotliwości Wibracji Ludzkiego pola Energetycznego (Aury). Klątwy mogą być przenoszone na następne Życia i działać z pokolenia na pokolenie, np. Klątwy rodowe. Ofiara rzadko może ją wyczuć i często nie zdaje sobie sprawy z jej istnienia, wmawiając Sobie, że jest Życiowym Pechowcem. Takie czyny są fatalne dla poszkodowanych i złoczyńców — to poważne przestępstwo w prawie Bożym – zamrożenie Duszy złoczyńcy w czasie. Klątwa może wpływać zarówno na Ludzi, jak i na zwierzęta, rośliny, miejsca, przedmioty. Klątwa rzucona, zabiera Istocie szczęście, spokój Ducha i Energię. Popycha do autodestrukcji. Powtarzające się nieszczęścia w Miłości, samotność, tragiczne zgony i wypadki, gwałty, kradzieże, trudności finansowe, utrata majątku w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności (np. pożaru), poronienia lub porzucanie noworodków mogą być niepokojącym sygnałem.

Pomocą dla Osoby dotkniętej Klątwą, Złorzeczeniem bądź Urokiem jest odnalezienie przyczyny "pecha" i dowiedzenie się, kto jest za to odpowiedzialny, biorąc pod uwagę, że – przez Nieświadomość — Sami możemy być za to odpowiedzialni. Etapem prawidłowej pomocy jest konfrontacja, na poziomie Duchowym, dająca zrozumienie obu... Duszom, Ich odczynienie i na wieczność odcięcie Energetyczne od Złoczyńcy oraz Energetyczna ochrona dla obu Dusz.


Uroki


Jesteś we Wszystkim a Wszystko jest w Tobie - Cała Mądrość i Moc Wszechświata - Zastosuj tę Moc Mądrze
Dotykają wnętrza Istoty, Jej Umysłu i sposobu postrzegania Świata — brak rozsądku i racjonalizmu. Ogranicza się do sfery Ekonomicznej, Uczuciowej lub Emocjonalnej. Rzucenie są na konkretną sytuację. Po to aby, osiągnąć cel — np. Partnera, awans społeczny i zawodowy — spowodować spadek zainteresowania jedną Osobą, aby znacznie wzrosło zainteresowanie Inną, ograniczając wpływ konkurencji.

Oczywiście, nie wszystkie trudności Życiowe spowodowane są Klątwami czy Złorzeczeniami lub obecnością Istot Astralnych, ale jeżeli istnieje takie podejrzenie, dobrze jest to sprawdzić i oczyścić Karmę i Plan Duszy na to Życie.


Meridiany / Południki


Meridiany-Południki
Eteryczny system Energetyczny. To kanały Energetyczne — biegnące w Ciele — którymi płynie nasza Energia Życiowa. Powiązane z kośćmi, Organami, drogami mięśniowo-skórnymi, naczyniowo-nerwowymi i mięśniowo-ścięgnowymi - odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie skóry, mięśni, oraz za ruchomość stawów. Ogólna liczba Mikro-Meridianów określana jest na kilkadziesiąt tysięcy. Głównych Meridianów jednak jest 12, 12 mięśniowo-ścięgnowych, 8 dodatkowych rozgałęzień, łączące główne kanały.

Meridiany główne rozlokowane są symetrycznie wzdłuż długości ciała (12 z prawej jak i z lewej strony). Energia płynie w nich ciągle poprzez sieć Mikro-Meridianów / odgałęzień, które są połączeniami pomiędzy kanałami. Odgałęzienia tworzące pomosty między narządami wewnętrznymi i odpowiadającymi im Meridianami, tworzą połączenia między Meridianami znajdującymi się w jednym bloku. Regulator Przedni rozprzestrzenia się na brzuchu, Regulator Tylny na głowie i grzbiecie, łącząc się z Meridianem pęcherza moczowego. Na końcu Meridianu Śledziony i Trzustki główne odgałęzienie znajduje się w klatce piersiowej i nadbrzuszu rozprowadzając i zbierając Energię z całego Ciała. Energia, która jest w stałym ruchu jest lekka i rozgrzewająca.MikroMeridiany dłoń
Zablokowanie przepływu Energii, choćby w jednym miejscu, może upośledzić funkcjonowanie organizmu wzdłuż całego Meridianu, związanym z nim narządem. Zburzenie takie pociąga za sobą dalsze skutki Negatywne. Blokady na drodze Meridianów tworzą zastoje, które z powodu braku wymiany Energii Eterycznej doprowadzają do coraz większego zagęszczenia jej w danym obszarze. Poprzez ogrzewanie, masowanie, nakłuwanie, czy innego rodzaju uaktywnianie takiego miejsca, pomagamy utrzymać prawidłowy przepływ Energii w Meridianach, chroniąc się przed chorobą.

Meridiany
ŻEŃSKI aspekt Natury
Meridiany
MĘSKI aspekt Natury
Energia Ziemi — Jądrowa Energia Słoneczna — Duchowa
Płynie od dołu ku górze do górnej
części torsu
Spływa Meridianami od głowy w dół do stóp
Kanały przebiegają wzdłuż wewnętrznych powierzchni kończyn oraz przednią częścią tułowia Kanały biegnące zewnętrzną częścią ciała
Serce, wątroba, śledziona, płuca, nerki
— są miąższowe, przyswajają
i wspomagają trawienie pokarmu, przechowują substancje odżywcze i Energię
Jelito cienkie, jelito grube, pęcherzyk żółciowy, pęcherz moczowy, żołądek
— są puste, trawią i wchłaniają jedzenie, kumulują lub wydalają płyny z Organizmu
Meridiany Ręki:
Meridiany Nogi:
Meridiany Ręki:
Meridiany Nogi:

* Meridian potrójnego ogrzewacza zaczyna się w okolicy paznokcia palca serdecznego i przechodzi między dwoma meridianami ręki. Dalej przez grzbiet dłoni po zewnętrznej stronie ramienia z tyłu barku, gdzie krzyżuje się z meridianem pęcherzyka żółciowego. W zagłębieniu nadobojczykowym wchodzi do klatki piersiowej. Łączy się z osierdziem i zstępuje stąd przez przeponę do potrójnego ogrzewacza. Gałąź boczna idzie z klatki piersiowej z powrotem do wgłębienia nadobojczykowego i dalej przez kark, potem okrąża z tyłu ucho i kończy się w oczodole. Na policzku krzyżuje się z pierwszą gałęzią i zaraz osiąga swój cel w zewnętrznym kącie oka – gdzie łączy się z pęcherzykiem żółciowym.
Myślokształt

Istniejący jedynie we własnym Umyśle. Stworzony przez Ego, twór Energetyczny zbudowany, wciąż tej samej powracającej Myśli (najczęściej odtwarzany uraz z PrzesZŁOści, przykra i bolesna scena w pamięci), z którą nie umiemy się rozstać. Długotrwałe rozmyślanie o danym problemie lub przedmiocie może doprowadzić do powstania Myślokształtu o potężnej mocy, mającego czasami siłę Istoty żyjącej.


Negatywne Myśli - Myślokształty - Myśli kształty
Myślokształt wywiera (szkodliwy lub dobroczynny) wpływ na Twórcę, Innych Ludzi, a nawet Zwierzęta, zależnie od intencji. Powracając wciąż do tej samej Myśli, powodujemy, że wprowadzamy go w czyn, przyciągając Myślokształt o podobnych Wibracjach i treści. Jakość Myśli, określa ich barwę / Wibrację i kształt. Można go zobaczyć w Aurze w postaci wirujących obłoków... Rozmiar i czas Życia aktywnego Energetycznego, (Negatywnego lub Pozytywnego) tworu, zależny jest od siły Myśli, Emocji i Uczuć.

Myśli Pozytywne o dużej dozie uczucia, niezależnie od odległości, są tarczą w Aurze i spełniają funkcję ochronną. Myśląc o Kimś i mając Negatywne Intencje, Myślokształt odbija się od Jego/Jej Aury (jeśli jest szczelna i nie ma w sobie niskich Energii / Wibracji) i wraca zwielokrotniony do Twórcy, powodując ruinę zdrowia Psychicznego, Fizycznego i zaburzenie pracy Umysłu, a nawet Opętanie. Kierując Myśl Pozytywną (wysoką Energie), podąży ku niej, łącząc się w Jedności. Jeśli zostanie odrzucona przez Osobę o zamkniętym Sercu, odbije się wówczas od Niego/Niej z siłą równą sile uderzenia i wróci, wzmacniając Aurę Twórcy tych Myśli.


Piekło

To stan Umysłu — Ciemność. Najniższa z możliwych wibracji. Najgłębszy Mrok Podświadomości. To Podświadomość Strachu, Niespełnienie. Przeciwieństwo Boga – Miłości, Spełnienia, Szczęścia, Światła i Świata – Wymiaru wysoko Wibracyjnego, którym Jest Bóg i Istoty / Promienie Światła, wypływające z Centrum Serca Wszechświata.

Dusze w Upadku Świadomości bez łączności z Obliczem Boga lub/i bezpiecznym Gruntem, przebywają w Świecie Astralnym. To Doświadczenie najgorszego z możliwych skutków Własnych Osądów, Wytworów, Wyborów i Decyzji. To naturalna konsekwencja każdej Myśli, która wypiera Miłość i zaprzecza temu, Czym Dusza Jest w relacji z Bogiem.

To cierpienie, jakiego Dusza przysparza Sobie w wyniku błędnego Myślenia – Strachu i Wstydu przed Miłością, Swoimi poczynaniami, braku Wybaczenia Sobie, jak i Innym. Piekło jest przeciwieństwem Życia w Miłości, Prawdy i Radości. To znajomość prawdziwej własnej Istoty, ale bez możliwości Jej Doświadczenia. Miłość nie Stworzyła Piekła a Lud - Zbiorowa Świadomość, która Duszy wpoiła, że istnieje Piekło oraz jak ono wygląda. Przez strach przed Miłością, po Śmierci Fizycznej tego Doświadcza. Ilekroć pozwoli umknąć Swej najwyższej Myśli o Sobie, Osądzi Siebie Negatywnie, ilekroć wypiera się własnej Jaźni, ilekroć odrzuca to, Czym w Istocie Jest. Lecz nawet to nie trwa po wsze czasy – Wiecznie. Takiej Duszy można pomóc wydostać się stamtąd, wystarczy że wyjdzie z Iluzji (Nieświadomości) i połączy się z Medium.


Życie Nasze upływa harmonijnie lub nie
w zależności od tego, jaka jest Energia wokół Nas
— o której Decydujemy —
Od jakości Myśli, Słów, Gestów, Czynów i Dźwięków.

Jak Twórca Myśli, Życzy Innym dobrze, to Życzy Sobie dobrze.
Jak Innych przeklina, to Siebie przeklina.
Jak krzywdzi czynami Innych, to Siebie krzywdzi.
Wróć do Nawigacji


Tagi: Anioły Świetliste Anioły Ze Światła Astralni Mieszkańcy Astralny Świat Asurowie Aura Bezcielesne Istoty Bóg Bóstwa Byty Channeling Choroby Cień Czakramy Czakry Czas Przebudzenia Demoniczne Podpięcia Demony Dobre Myśli Dobro i Zło Drakony Dualizm Duch Duchowa Apokalipsa Duchowe Bogactwo Duchowe Byty Duchowe Ciała Duchowe Zniewolenie Duchowość Duchowy Rozwój DuchowyUzdrowiciel.pl Duchy Dusza Dusze Dusze Upadłe Dusze Zmarłych Działanie Umysłu Ego Energetyczne Blokady Energetyczne Wampiry Energia Ciemna Energia Negatywna Energia Pozytywna Energia Zła Energie Ezoteryczna Strona Gady Demoniczne Iluzja inkarnacje Istoty Astralne Karma Klątwa Magia Czarna Między wymiarowe Istoty Międzywymiarowe Istoty Mistrz Jezus Miłość Bezwarunkowa Miłosierdzie Słowa Myślo kształt Myślokształt Nasz Brat Jezus Nauczyciel Duchowy Nawiedzenia Nawiedzony Dom Negatywne Wspomnienia Negatywne Zachowania Nękanie Niebo Niebo I Piekło Objaśnienia Duchowe Oobe Opętane Domy Opętanie Piekło Plan Boski Plan Duszy Pomoc Przekazy Channelingowe Przyczyny Cierpienia Pustka Duchowa Reptilianie Samobójstwo Śmierć Stan Umysłu Stwórca Dusz Świadomość Świat Snów Szczęście Słowniczek Upiory Urok Uzależnienia Uzdrawianie Uzdrawianie Na Odległość UzdrowicielDuchowy Uzdrowienie Duchowe Uzdrowienie Duszy Wampiry Wibracje Wizjonerstwo Wolność Wybaczenie Wyzwanie Wzorce Podświadomości Zaburzenia Zaburzenie Zaklęcie Zbawienie Zbiorowa Podświadomość Zdrowie Zmiany Nastawienia Harmonijne Życie Karmiczne Po Śmierci

6 komentarzy:

 1. Świetnie opracowany słownik znaczeń duchowych! Jest on w sposób bardzo jasny i klarowny opisany. Gratuluję Jacku! To jest naprawdę dobra praca!!! Dobrze by go było jeszcze poszerzyć, bo ciągle przybywa treści, która dla adeptów rozwoju duchowego staje się czasami niezrozumiała! :-)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kochana Grażyno Dziękuje za docenienie mych starań :) Jeśli Ktoś podpowie, o czym mógłbym w dalszej części napisać, uczynię to z przyjemnoscią.

   Usuń
 2. Bylem tu... :) hehe ,super dziekuje i pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 3. Anonimowy12:08

  Brak slow,niesamowita wiedza trudna a jednoczesnie tak latwa.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dokładnie tak.
   Cały czas Doświadczam (lub Doświadczyłem) tej Wiedzy, o której pisze. Życie Nasze płynie Spokojnie jak Strumyk, który Beztrosko i Bezpiecznie niesie, a raz jest jak wir i silny prąd w rzece z wieloma zakrętami, w której można utonąć aby znów się wynurzyć, na Grunt. Tak więc życzę Anonimie, tylko w Duchu i Materii, spokojnych Wód, dotykając Bezpiecznej Powierzchni.

   Usuń

Pozostaw po Sobie ślad. ღ Dziękuje

Copyright © 2013 UZDROWICIEL Jasnowidz MEDIUM Egzorcysta DORADCA Wizjoner Cały Świat and Blogger Themes.